Mùi hương lan toả trong không khí như thế nào?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

để trả lời được câu hỏi tại sao thì nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Do tác động từ gió này, từ áp suất xung quanh này, do sự khuyeesch tán của các phân tử mùi hương trộn lẫn trong không khí nữa

Trả lời

để trả lời được câu hỏi tại sao thì nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Do tác động từ gió này, từ áp suất xung quanh này, do sự khuyeesch tán của các phân tử mùi hương trộn lẫn trong không khí nữa

khi bạn oánh rắm lực đẩy từ ruột bạn giúp mùi hương dễ chịu lan tỏa ra không khí bạn ạ

theo tự nhiên thì nước chảy từ cao xuống thấp, khí chuyển từ nơi áp suất cao sang nơi có áp suất thấp, nhiệt truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. 

Tương tự mùi hương tại nơi có mật độ cao sẽ từ từ lan truyền sang nơi có mật độ thấp. 

Biết mỗi cách mùi hương nước hoa lan tỏa là do hiện tượng khuếch tán mà các phân tử nước hoa trà trộn với các phân tử không khí, mặt khác các phân tử nước hoa và các phân tử không khí luôn chuyển động hỗn độn không ngừng nên do đó mùi nước hoa lan tỏa khắp phòng.