Mũi trưởng là chức vụ gì?

  1. Hướng nghiệp

Sau "Sao nhập ngũ" thì cái tên Mũi trưởng Long khá hot, nhưng sự thật mình vẫn chưa hiểu mũi trưởng là chức vụ như thế nào?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Mình không xem phim này, nhưng mạnh dạn đoán nó chỉ là biệt danh của 1 anh mũi to :P

Không phải thì đừng gạch đá em nhé!

Trả lời

Mình không xem phim này, nhưng mạnh dạn đoán nó chỉ là biệt danh của 1 anh mũi to :P

Không phải thì đừng gạch đá em nhé!

Ở những đơn vị khác thì gọi là trung đội trưởng còn riêng Đặc công thì gọi là Mũi trưởng á b. Quản lý 1 Mũi gồm 27 người