1. Noron.vn
  2. Năm 2000 là thế kỉ 20 hay 21?

Năm 2000 là thế kỉ 20 hay 21?

Người bảo 20 người bảo 21 là sao vậy 😀

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay

Trả lời

Năm 2000 là năm cuối của thế kỷ XX nhé.

Thế kỷ thứ nhất bắt đầu từ năm 1, và vì mỗi thế kỷ có 100 năm, nó kết thúc ở năm 100.

Sau đó cứ mỗi 100 năm lại là một thế kỷ khác, chẳng hạn từ năm 101 đến năm 200, từ năm 1001 đến năm 1100, từ 1901 đến 2000.

Trong 100 năm thuộc một thế kỷ, trừ năm cuối cùng thì 99 năm còn lại có những chữ số đầu tiên giống nhau (bằng kết quả của phép chia số nguyên cho 100). Chẳng hạn từ năm 1901 đến 1999 đều bắt đầu bằng 19, nhưng năm cuối cùng thì lại bắt đầu bằng 20. Có lẽ vì thế mà nhiều người hiểu lầm rằng năm 2000 không thuộc cùng thế kỷ với các năm từ 1901 đến 1999.

Nếu là trước công nguyên thì ngược lại, ví dụ từ năm 100 trước công nguyên đến năm 1 là thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Không có năm 0 mà chỉ có năm 1.

năm 2000 là TK XXI nhé bạn, có cách tính thế kỷ á, cứ lấy 1 hoặc 2 số đầu tùy trường hợp cộng thêm 1 là ra.

VD: năm 325, mình sẽ lấy 1 số đầu là số 3 cộng thêm 1, nên năm 325 sẽ là TK IV

VD: năm 1965, mình lấy 2 số đầu là 19 cộng 1 là 20, nên năm 1965 sẽ là TK XX

Năm 2000 Thuộc thế kỷ 20 nha bạn.

1 thế kỷ là 100 năm. Lấy 2000: 100 = 20.