Nền kinh tế Việt Nam ứng biến thế nào với chu kỳ bong bóng?

  1. Tin Tức

Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế, với nền kinh tế khá “nóng” của châu Á, cứ sau khoảng 20 năm thì sẽ bắt đầu chu kỳ đi xuống của các nền kinh tế tăng trưởng, kể cả những “con rồng” lớn nhất như Nhật, Hàn, Sing,... Người ta gọi đây là chu kỳ bong bóng. Việt Nam sau 20 năm liên tục phát triển, liệu có nằm ngoài quy luật không? Và chúng ta phải làm gì để giảm thiểu rủi ro (nếu có) khi một chu kỳ bong bóng mới đang sắp sửa hình thành?

Từ khóa: 

tin tức

mấu chốt bong bóng king tế xảy ra do sự lệch cung cầu xảy ra, thường nó rơi vào thị trường chứng khoán, tôi theo dõi chứng khoán chưa thấy hiện tượng mất cân bằng cung cầu, có nghĩa chưa xuất hiện hiện tượng thiên nga đen, thường hiện tượng bong bóng tài chính chỉ xảy ra khi một hoặc hai năm trước xảy ra hiện tượng thiên nga đen, mà giờ nó vẫn sideway đi ngang từ năm 2019 đến giờ, nên khi thiên nga đen thì thắt chặt ngoại hối, ổn định nội tệ là xong mà, nhưng có thấy hiện tượng đó đâu

Trả lời

mấu chốt bong bóng king tế xảy ra do sự lệch cung cầu xảy ra, thường nó rơi vào thị trường chứng khoán, tôi theo dõi chứng khoán chưa thấy hiện tượng mất cân bằng cung cầu, có nghĩa chưa xuất hiện hiện tượng thiên nga đen, thường hiện tượng bong bóng tài chính chỉ xảy ra khi một hoặc hai năm trước xảy ra hiện tượng thiên nga đen, mà giờ nó vẫn sideway đi ngang từ năm 2019 đến giờ, nên khi thiên nga đen thì thắt chặt ngoại hối, ổn định nội tệ là xong mà, nhưng có thấy hiện tượng đó đâu

VN cũng nằm trong đó và ko muốn bóng nổ thì thu nhỏ nó lại thôi ak.hi