Nên mở lời đề xuất tăng lương như thế nào?

Thường trong hợp đồng các công ty mình thấy có điều khoản 6 tháng được đề xuất lương 1 lần hoặc 1 năm 1 lần. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ năng lực để đề xuất tăng lương và đủ can đảm để nói ra khi cảm thấy xứng đáng.

Nói tóm lại thì mình không biết mở lời tăng lương như thế nào? @@

Từ khóa: tăng lương, hợp đồng lao động, công việc, Kỹ năng mềm

Đối với các công ty lớn, thường có chỉ số KPI để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Từ KPI có thể ước lượng được mình tăng lương đợt tới như thế nào. Nếu việc chấm KPI chưa thực sự công bằng với bạn, bạn có thể trao đổi với QLTT của mình.

Nếu bạn thấy mức độ thu nhập của mình trong công ty thấp hơn so với mức vị trí tương đương bên ngoài công ty, bạn có thể cùng ngồi lại với lãnh đạo (mà quyết định được lương của mình) để trao đổi cùng: tự đưa ra mục tiêu thu nhập của mình tới ngày x, kèm theo một số KPI cam kết đạt được với lãnh đạo. Nếu vào ngày x mà bạn đạt được theo KPI như vậy thì hai bên thống nhất tăng lương, nếu không thì có thể off khỏi công ty. Nếu bạn không đạt KPI thì giảm lương hoặc ko tăng lương.

Mình đi làm được 9 năm nay, chưa từng một lần mở lời đề nghị tăng lương với lãnh đạo. Những lần tăng lương hầu như đều được lãnh đạo tự đề xuất. Theo mình, mọi thứ cuối cùng vẫn quay về giá trị thực của nó. Có thể nó sẽ không tương xứng ngay theo thời gian thực, nhưng trong thời gian đủ dài, lãnh đạo không nhìn ra được giá trị của bản thân bạn để tăng lương thì lỗi thuộc về người quản lý.

Trả lời

Đối với các công ty lớn, thường có chỉ số KPI để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Từ KPI có thể ước lượng được mình tăng lương đợt tới như thế nào. Nếu việc chấm KPI chưa thực sự công bằng với bạn, bạn có thể trao đổi với QLTT của mình.

Nếu bạn thấy mức độ thu nhập của mình trong công ty thấp hơn so với mức vị trí tương đương bên ngoài công ty, bạn có thể cùng ngồi lại với lãnh đạo (mà quyết định được lương của mình) để trao đổi cùng: tự đưa ra mục tiêu thu nhập của mình tới ngày x, kèm theo một số KPI cam kết đạt được với lãnh đạo. Nếu vào ngày x mà bạn đạt được theo KPI như vậy thì hai bên thống nhất tăng lương, nếu không thì có thể off khỏi công ty. Nếu bạn không đạt KPI thì giảm lương hoặc ko tăng lương.

Mình đi làm được 9 năm nay, chưa từng một lần mở lời đề nghị tăng lương với lãnh đạo. Những lần tăng lương hầu như đều được lãnh đạo tự đề xuất. Theo mình, mọi thứ cuối cùng vẫn quay về giá trị thực của nó. Có thể nó sẽ không tương xứng ngay theo thời gian thực, nhưng trong thời gian đủ dài, lãnh đạo không nhìn ra được giá trị của bản thân bạn để tăng lương thì lỗi thuộc về người quản lý.