Nên đáp lại lời khen như thế nào?

  1. Giáo dục

  2. Tâm lý học

Khi một ai đó đang làm quen với bạn, hay một người bạn tự nhiên khen bạn, bạn sẽ có phản ứng như thế nào? Bạn sẽ đáp lại lời khen đó như nào?

Từ khóa: 

loi_khen

,

giáo dục

,

tâm lý học

chắc chắn là mình phải nói lời cảm ơn đầu tiên rồi, bởi nó thể hiện SỰ TÔN TRỌNG tối thiểu của mình dành cho người khen mình và thể hiện rằng mình là người CÓ VĂN HÓA.

Trả lời

chắc chắn là mình phải nói lời cảm ơn đầu tiên rồi, bởi nó thể hiện SỰ TÔN TRỌNG tối thiểu của mình dành cho người khen mình và thể hiện rằng mình là người CÓ VĂN HÓA.

Có thể bạn cảm thấy mình cần phải đáp lại thật nhiều khi ai đó khen ngợi mình, tuy nhiên đôi khi cách tốt nhất để chấp nhận một lời khen là chỉ cần nói cảm ơn người đã dành tặng cho bạn những lời tốt đẹp.
  • Chẳng hạn bạn có thể nói "Cảm ơn! Em cảm thấy thật tuyệt khi biết chị nghĩ vậy" hoặc “Cảm ơn chị, em trân trọng lời khen đó” là một cách hoàn toàn hiệu quả để ứng xử.
  • Nhớ mỉm cười và giao tiếp bằng mắt với người đã tán dương bạn khi cảm ơn họ.

Mình sẽ cảm ơn họ thôi, dù đó là lời khen thật lòng hay là lời khen có mục đích nào khác thì họ cũng đã truyền một năng lượng tích cực nào đó đến bạn rồi

Nếu à lời khen với ý tốt mình sẽ mỉm cười và giao tiếp bằng mắt với người đã tán dương bạn khi nói lời cảm ơn họ.
Mình sẽ vứt bỏ nó xuống cho nhẹ đầu. Cần thì cười trừ thôi.