Nếu biết trước, đó là lần gặp gỡ cuối cùng của bạn với ai đó, bạn sẽ nói gì hoặc làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Ôm hoặc bắt tay và tạm biệt.

Trả lời

Ôm hoặc bắt tay và tạm biệt.

Chẳng nói gì và cũng chẳng làm gì to tát ngoài nhậu một trận toái loái :v số phận đa an bài

Mình chỉ ở đó lặng lẽ ngắm họ thôi, nắm tay họ hoặc ôm họ một lần thật lâu. Không muốn nói gì nếu người mình sắp chia xa không yêu cầu mình nói.

Trong lòng thì không ngừng hướng về họ, cầu mong họ được bình an vĩnh viễn. Dù nghe hơi kì cục chút, nhưng mình tin suy nghĩ đủ mạnh có thể truyền đi năng lượng đến đối tượng của "nó". :)