1. Kiến thức chung

Nếu chỉ được theo dõi 5 kênh youtube, bạn sẽ theo dõi 5 kênh nào ?

Đối với mình thì sẽ là:

  1. Slowmoguys
  2. Vsauce
  3. Ted
  4. Saint louis chess club
  5. National geographic
Từ khóa: kiến thức chung