Chia sẻ ý tưởng?

  1. Kỹ năng mềm

Nhiều lúc bạn có 1 ý tưởng và bạn nghĩ là nó khá hay nhưng lại chẳng biết phải chia sẻ với ai ý tưởng đó.

Bạn sẽ làm gì?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Vấn đề là bạn chia sẻ ý tưởng đó với mục đích gì? Nếu ý tưởng chỉ đơn giản là ý tưởng và bạn không có ý định đưa vào hiện thực hóa thì ý tưởng trở thành câu chuyện phiếm tán phét cho vui, nếu thế thì bạn cứ chia sẻ đại với bất kỳ ai cũng được, hoặc đơn giản, viết nó ra, đăng Facebook, hay đăng Noron cũng được này. Sau đấy nếu có ai đó cảm thấy ý tưởng của bạn hay ho, và họ có khả năng biến nó thành hiện thực thì khi đó bạn đã giúp ích cho đời. :))

Trả lời

Vấn đề là bạn chia sẻ ý tưởng đó với mục đích gì? Nếu ý tưởng chỉ đơn giản là ý tưởng và bạn không có ý định đưa vào hiện thực hóa thì ý tưởng trở thành câu chuyện phiếm tán phét cho vui, nếu thế thì bạn cứ chia sẻ đại với bất kỳ ai cũng được, hoặc đơn giản, viết nó ra, đăng Facebook, hay đăng Noron cũng được này. Sau đấy nếu có ai đó cảm thấy ý tưởng của bạn hay ho, và họ có khả năng biến nó thành hiện thực thì khi đó bạn đã giúp ích cho đời. :))

Lên Noron và chia sẻ nha bạn. Có chủ đề Kinh doanh và Khởi nghiệp đó bạn ơi.