Nếu đêm đang ngủ đột nhiên có một ánh sáng hiện lên nói mình được hỏi 2 câu thì nên hỏi gì?

Từ khóa: Tâm linh , Triết học
Chắc mình hỏi là Có chuyện gì không? Tui ngủ tiếp nha 😂😂😂.

Trả lời

Chắc mình hỏi là Có chuyện gì không? Tui ngủ tiếp nha 😂😂😂.

Câu 1: "Ma hả?"

Câu 2: "Anh/ Chị hiện ra chi vậy? Em sợ ma lắm!"

bạn nên hỏi vật chất quyết định ý thức hay ý thức quyết định vật chất ờmm..... sau đó ib mình nha