Nếu học sinh thấy chán nản trong tiết học của mình ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Không nên trách mắng mà tìm hiểu xem học sinh tại sao lại không thích cách dạy của mình từ đó xem xét thay đổi lại cách dạy của mình.
Trả lời
Không nên trách mắng mà tìm hiểu xem học sinh tại sao lại không thích cách dạy của mình từ đó xem xét thay đổi lại cách dạy của mình.