1. Noron.vn
  2. Nếu một chế độ mới lên tiếp quản một quốc gia thì có phải trả nợ cho chế độ cũ hay không?

Nếu một chế độ mới lên tiếp quản một quốc gia thì có phải trả nợ cho chế độ cũ hay không?

Ví dụ như sau cách mạng thắng 10 tại Nga thì sau khi Sa Hoàng bị lật đổ chế độ mới có phải thanh toán các khoản nợ mà chế độ cũ để lại không ?

Từ khóa: chế độ , nợ nước ngoài

Trả lời

Về lý thuyết, cái này phụ thuộc vào tuyên bố của chế độ mới. Nếu họ tuyên bố kế thừa chế độ cũ, thì phải kế thừa luôn các khoản nợ. Còn không thì thôi 🐧
Cơ mà vấn đề là ở chỗ, chế độ mới muốn tồn tại thì phải được công nhận. Muốn được công nhận thì phải xó tính chính thống. Muốn chính thống thì phải kế thừa mọi thứ từ quốc gia cũ cho nên 👉.... :)))

có nha, như nước mình phải trả nợ giùm VNCH vậy. Chế độ thay đổi là việc nội bộ của nước, còn nợ nước ngoài là việc của quốc gia.