Neymar có về MU không?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

thể thao

MU chuyển nhượng thì nên chờ đến khi đặt bút ký hợp đồng mới xác định được. Chứ nào giờ đa phần "Tao thích thằng nào là tao ko mua thằng đó". Kim Min Jae nói nghe chắc bắp đấy còn chưa đến đâu, chứ nói đến Neymar hay "Hurricane" 😂 😂 

Trả lời

MU chuyển nhượng thì nên chờ đến khi đặt bút ký hợp đồng mới xác định được. Chứ nào giờ đa phần "Tao thích thằng nào là tao ko mua thằng đó". Kim Min Jae nói nghe chắc bắp đấy còn chưa đến đâu, chứ nói đến Neymar hay "Hurricane" 😂 😂 

Về dưỡng già phải không?

sẽ về để dưỡng thương

Neymar không thể về MU