"Chúng tôi phản đối việc cho rằng giới trẻ ko quan tâm đến lịch sử."?

  1. Lịch sử

  2. Giáo dục

  3. Tư duy

Em cần một số luận điểm ,luận cứ về việc giới trẻ có quan tâm đến lịch sử.

Từ khóa: 

lịch sử

,

giáo dục

,

tư duy

Số liệu nó có ngay trong các kỳ thi phổ thông đó bạn. Điểm số đánh giá đúng và đầy đủ luôn đó.

Trả lời

Số liệu nó có ngay trong các kỳ thi phổ thông đó bạn. Điểm số đánh giá đúng và đầy đủ luôn đó.

Cái này thì nhiều ha: 
1. Thực tế rất nhiều các diễn đàn, group, nhóm bàn luận lịch sử có chiều sâu về kiến thức do nhiều bạn vốn k chuyên sử hoặc có quá khứ bất hảo với môn sử điều hành và gây được sức ảnh hưởng nhất định như về học thuật có Đại Việt Văn sử vấn đàm, Hội những người thích tìm hiểu lịch sử, tôn gia sxi tộc.... 

2. PP dạy và học lịch sử tại trường lớp có nhiều vấn đề và lỗi thời chưa đáp ứng đúng và đủ với học sinh