Bạn chưa lớn, gia đình bạn chưa lớn, quê hương bạn chưa lớn, đất nước bạn chưa lớn liệu đây có phải là những nguyên nhân vấn đề lớn?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

Từ khóa: 

giáo dục

,

văn hóa