Ngành an ninh, quốc phòng có những thuận lợi gì?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Từ khóa: 

an ninh

,

quốc phòng

,

quyền lợi

,

hướng nghiệp

,

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

Ngành an ninh quốc phòng là một ngành đặc thù. Vì vậy khi bạn tham gia vào lĩnh vực này bạn sẽ được đào tạo miễn phí và không phải lo lắng đến vấn đề việc làm. Ngoài ra trong quá trình học bạn vẫn nhận được những khoản phụ cấp. Tuy nhiên, vì là ngành đặc thù nên cũng có những khó khăn nhất định.
Trả lời
Ngành an ninh quốc phòng là một ngành đặc thù. Vì vậy khi bạn tham gia vào lĩnh vực này bạn sẽ được đào tạo miễn phí và không phải lo lắng đến vấn đề việc làm. Ngoài ra trong quá trình học bạn vẫn nhận được những khoản phụ cấp. Tuy nhiên, vì là ngành đặc thù nên cũng có những khó khăn nhất định.

Không mất tiền học phí, mỗi tháng đều có phụ cấp tùy cấp bậc ( k tính hệ ngoài ngân sách )

Được đảm bảo về đầu ra

Môi trường học tập, rèn luyện nề nếp, giờ giấc, khuôn phép ...