Sao việt nam luân gây ra "cách mạng màu"?

  1. Lịch sử

  2. Tin Tức

  3. Xã hội

Trong 169 năm kể từ khi thành lập Mỹ vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 đến khi kết thúc Thế chiến thứ hai, Mỹ đã tham chiến trong 93% thời gian. Từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Mỹ đã đầu tư gần 600.000 quân lực và 150 tỷ đô la Mỹ vốn liếng, đã chiến đấu gian khổ ở Việt Nam trong 20 năm, nhưng cuối cùng đã bị đánh bại. Chiến tranh Việt Nam chắc chắn là trận Waterloo lớn nhất mà Hoa Kỳ gặp phải.

1610972440(1)

Sau khi Mỹ và Việt Nam có quan hệ tốt, các tư tưởng tư bản của Mỹ cũng được Phạm Bình Minh đưa vào Việt Nam,đồng thời cũng giải quyết thay di chuyển mâu thuẫn kinh tế sau khi dịch bệnh ở Mỹ , nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam cũng có thể xuất khẩu sang Mỹ, và các nhà máy của Mỹ bắt đầu có mặt tại Việt Nam số lượng lớn. Tất nhiên, Mỹ không tử tế như vậy, ngoài việc trao đổi kinh tế và thương mại, Mỹ còn tiến hành thâm nhập chính trị.

có thể nói là Mỹ lại phát triển cách mạng màu tại Việt Nam!

Vậy Việt Nam có những biện pháp gì để đối phó với “cuộc cách mạng màu” đang đặt ra Mỹ hiện nay? Chỉ cần không làm lớn chuyện, họ sẽ không can thiệp. Trên thực tế, nó đã trở thành một loại nuông chiều, càng thêm nuông chiều sẽ hình thành một thế lực mạnh mẽ, mà lực lượng này thì phải nghe theo Mỹ. Vẫn còn một số lượng lớn chức viên thân Mỹ ở miền nam , những người này đã ẩn sâu sau ngày đất nước Việt Nam thống nhất. Không biết khi nào chúng ta vừa tìm ra được những người này!

Từ khóa: 

lịch sử

,

tin tức

,

xã hội