Ngành Hán Nôm có ích gì cho xã hội?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Hán Nôm ít nhiều liên quan đến các ngành trong khối ngành Xã hội như Văn học, Lịch sử, Ngôn ngữ học,… Văn học thời trung và cổ đại đều liên quan chặt chẽ với Hán Nôm, ở thời đó họ không sử dụng chữ cái latin để viết mà dùng chữ Hán, chữ Nôm. Hay Lịch sử, Lịch sử đã bắt đầu từ hàng nghìn năm trước đây, mà chữ cái Latin mà chúng ta dùng hiện nay cũng mới chỉ xuất hiện và được sử dụng rộng rãi được hơn 1 thế kỉ vậy thì từng ấy năm đổ về trước, đương nhiên là những sự kiện lịch sử sẽ được ghi chép bằng chữ Hán chữ Nôm, những di vật lịch sử như bia đá, thẻ tre, sách hay sắc mệnh,… toàn bộ đều là chữ Hán, chữ Nôm. Đối với Ngôn ngữ học, càng liên quan chặt chẽ với Hán Nôm khi từ Hán Việt chiếm tới 70% số lượng từ ngữ chúng ta sử dụng trong Tiếng Việt hiện đại.
Trả lời
Ngành Hán Nôm ít nhiều liên quan đến các ngành trong khối ngành Xã hội như Văn học, Lịch sử, Ngôn ngữ học,… Văn học thời trung và cổ đại đều liên quan chặt chẽ với Hán Nôm, ở thời đó họ không sử dụng chữ cái latin để viết mà dùng chữ Hán, chữ Nôm. Hay Lịch sử, Lịch sử đã bắt đầu từ hàng nghìn năm trước đây, mà chữ cái Latin mà chúng ta dùng hiện nay cũng mới chỉ xuất hiện và được sử dụng rộng rãi được hơn 1 thế kỉ vậy thì từng ấy năm đổ về trước, đương nhiên là những sự kiện lịch sử sẽ được ghi chép bằng chữ Hán chữ Nôm, những di vật lịch sử như bia đá, thẻ tre, sách hay sắc mệnh,… toàn bộ đều là chữ Hán, chữ Nôm. Đối với Ngôn ngữ học, càng liên quan chặt chẽ với Hán Nôm khi từ Hán Việt chiếm tới 70% số lượng từ ngữ chúng ta sử dụng trong Tiếng Việt hiện đại.