Ngành Hán Nôm được thành lập từ bao giờ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Hán Nôm ra đời năm 1972, là một bộ phận của khoa Văn học.
Trả lời
Ngành Hán Nôm ra đời năm 1972, là một bộ phận của khoa Văn học.