Ngày mai vẫn là tuổi trẻ

  1. Phong cách sống

"Dù thế nào đi nữa, ngày mai vẫn là tuổi trẻ, vẫn phải sống cho trọn hành trình đẹp đẽ và hạnh phúc của mình. Tuổi trẻ do mình tạo ra, bởi thế, hạnh phúc cũng do mình nắm giữ!

Một ngày đẹp trong đời, em tin sẽ lại có người đến cùng em, người mà chỉ cần đứng cạnh thôi em cũng sẽ nhận ra rằng họ thuộc về mình."

--------------

Yên - Anh đào ở đâu ra một nơi như Atami

Trích "Ngày mai vẫn là tuổi trẻ"


Từ khóa: 

phong cách sống