Nghệ thuật gấp giấy thủ công trong văn hóa Hàn Quốc có gì đặc biệt ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người Hàn Quốc có nghệ thuật gấp giấy thủ công từ lâu đời để tạo nên những chiếc hộp , chiếc bát có nắp đậy, chiếc giỏ, túi và gạt tàn. Những sản phẩm giấy thủ công khác du khách thường gặp là đồ văn phòng phẩm, thảm chân, bao đựng ống tên, bát mài mực, ấm trà ... Hầu hết các sản phẩm đều được sơn bóng. Loại sơn phủ được dùng là hỗn hợp làm từ nước quả hồng xanh , hồ gạo và dầu tía tô.
Trả lời
Người Hàn Quốc có nghệ thuật gấp giấy thủ công từ lâu đời để tạo nên những chiếc hộp , chiếc bát có nắp đậy, chiếc giỏ, túi và gạt tàn. Những sản phẩm giấy thủ công khác du khách thường gặp là đồ văn phòng phẩm, thảm chân, bao đựng ống tên, bát mài mực, ấm trà ... Hầu hết các sản phẩm đều được sơn bóng. Loại sơn phủ được dùng là hỗn hợp làm từ nước quả hồng xanh , hồ gạo và dầu tía tô.