Ngoài tích lũy kiến thức, chương trình đào tạo ngành học có thể giúp sinh viên tích lũy thêm kỹ năng gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngoài việc tích lũy kiến thức phục vụ cho ngành học, trong suốt quá trình đào tạo, sinh viên còn có thể được trang bị những kỹ năng sau đây: - Kỹ năng sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về Ngôn ngữ, Văn học và trong dạy học Ngữ văn; - Kỹ năng tự học và học tập suốt đời; - Khả năng tư duy sáng tạo, cách tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học; - Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; - Kỹ năng tìm kiếm và tự tạo việc làm. Bên cạnh đó, với việc tham gia các hoạt động của Nhà trường, Sinh viên có thể rèn luyện bản thân, khiến cá nhân trở nên tích cực, thân thiện và hòa đồng hơn, cũng như phát triển các kỹ năng mềm hiệu quả nhất.
Trả lời
Ngoài việc tích lũy kiến thức phục vụ cho ngành học, trong suốt quá trình đào tạo, sinh viên còn có thể được trang bị những kỹ năng sau đây: - Kỹ năng sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về Ngôn ngữ, Văn học và trong dạy học Ngữ văn; - Kỹ năng tự học và học tập suốt đời; - Khả năng tư duy sáng tạo, cách tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học; - Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; - Kỹ năng tìm kiếm và tự tạo việc làm. Bên cạnh đó, với việc tham gia các hoạt động của Nhà trường, Sinh viên có thể rèn luyện bản thân, khiến cá nhân trở nên tích cực, thân thiện và hòa đồng hơn, cũng như phát triển các kỹ năng mềm hiệu quả nhất.