Học tiếng Nhật sư phạm có nhất thiết sau khi ra trường phải trở thành giáo viên không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Không. Vì là học ngôn ngữ ( học tiếng ) nên sau khi ra trường bạn có thể làm giáo viên hoặc các ngành nghề khác sử dụng tiếng Nhật.
Trả lời
Không. Vì là học ngôn ngữ ( học tiếng ) nên sau khi ra trường bạn có thể làm giáo viên hoặc các ngành nghề khác sử dụng tiếng Nhật.