Hỏi về cách xây dựng trang tỷ giá ngoại tệ ?

  1. Lập trình

Cho mình hỏi mình đang làm về 1 trang web cá nhân, có phần cập nhật tỉ giá ngoại tệ của các ngân hàng, như hình ở dưới. Mình có code hay mã iframe nào để lấy thông tin bảng này về tự cập nhật được ko?. Thanks all?

Từ khóa: 

tech job

,

lập trình

Tuỳ từng web khác nhau sẽ có cách lấy dữ liệu khác nhau, có thể dùng ajax, hoặc vất vả hơn thì mình phải crawl web về rồi parse ra.

Trong trường hợp web của Vietcombank mình đang thấy dữ liệu có vẻ được nhúng sẵn trong html trả về mình phải lấy cả web về rồi parse ra, hoặc bạn có thể sử dụng file xml trên góc của bảng tỷ giá. Để lấy các chi nhánh khác nhau cùng các ngày khác nhau bạn cũng phải gửi thay đổi tham số của web khi gửi lên giống như trong tab headers ở dưới:

Trả lời

Tuỳ từng web khác nhau sẽ có cách lấy dữ liệu khác nhau, có thể dùng ajax, hoặc vất vả hơn thì mình phải crawl web về rồi parse ra.

Trong trường hợp web của Vietcombank mình đang thấy dữ liệu có vẻ được nhúng sẵn trong html trả về mình phải lấy cả web về rồi parse ra, hoặc bạn có thể sử dụng file xml trên góc của bảng tỷ giá. Để lấy các chi nhánh khác nhau cùng các ngày khác nhau bạn cũng phải gửi thay đổi tham số của web khi gửi lên giống như trong tab headers ở dưới:

Đối với Get Data từ trang khác thì mình thường dùng PHP HTML DOM. Nó sẽ lấy nội dung mã HTML đang public trên trang bạn get và sau đó thông tin phụ thuộc vào việc bạn tùy biến xử lí nội dung. Nội dung sẽ được lấy và làm mới sau mỗi lần bạn refresh trang.