Người Mỹ có thực sự đặt chân lên Mặt Trăng hay tất cả chỉ là vở kịch để lừa dối thế giới?

  1. Lịch sử

  2. Khoa học

Có nhiều điểm khả nghi trong bức ảnh NASA chụp: lá quốc kỳ; dấu giày,... Liệu chỉ là thuyết âm mưu, hay là sự lừa dối vĩ đại nhất?

Từ khóa: 

mặt trăng

,

lừa dối

,

lịch sử

,

khoa học

Người Mỹ không hề đặt chân lên mặt trăng, người Liên Xô cũng chẳng hề có ai lượn vòng quanh Trái Đất, cũng chả hề có trạm vũ trụ nào trên quỹ đạo vũ trụ. Thực tế họ đem công nghệ vào tìm đường xuống khe rãnh nứt Mariana để nghiên cứu và lập kế hoạch xâm lược đại dương 

Trả lời

Người Mỹ không hề đặt chân lên mặt trăng, người Liên Xô cũng chẳng hề có ai lượn vòng quanh Trái Đất, cũng chả hề có trạm vũ trụ nào trên quỹ đạo vũ trụ. Thực tế họ đem công nghệ vào tìm đường xuống khe rãnh nứt Mariana để nghiên cứu và lập kế hoạch xâm lược đại dương 

khi bạn có niềm tin vào chính mình, mở rộng tâm hồn thì bạn sẽ biết đâu là thật hay fake.