Người Pháp cai trị đem lại nhiều tiêu cực hay tích cực hơn cho xã hội Việt Nam?

  1. Lịch sử

Tháng 5 này tâm điểm là chiến thắng Điện Biên Phủ nên mình sẽ viết khá nhiều về chế độ thực dân Pháp.

Mình để ý trong các hoà ước người Pháp ký với triều đình Huế, các điều khoản khá linh động, như hứa trả lại Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, giảm bớt tiền phạt chiến tranh, nhưng có một điều không đổi: Sài Gòn và Mỹ Tho phải là của nước Pháp.

Ba kỳ thì y hệt ba nước khác nhau, từ kỳ này qua kỳ kia cũng phải có giấy tờ hợp lệ. Trung Kỳ và Bắc Kỳ là bảo hộ nhưng theo thể chế nhà Nguyễn, còn Nam Kỳ sáp nhập vào lãnh thổ nước Pháp luôn. Ở Pháp cũng chia ra hai phái cãi nhau nảy lửa xem nên cai trị thế nào.

Phái 1 theo kiểu đồng hoá, nghĩa là thuộc địa bắt buộc phải do mẫu quốc nuôi. Mẫu quốc Pháp sẽ có nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng sống và đem văn minh đến cho nước Việt. Thay đổi phong tục và ngôn ngữ để họ trở thành người Pháp.

Phái 2 theo kiểu liên hiệp, nghĩa là không đủ tiền để làm việc đó, mấy ông nghĩ tiền nước Pháp nhiều như vỏ hến à? Tốt nhất là cứ dung hoà, chăm lo lợi ích người Pháp sống ở nước Việt và tôn trọng phong tục bản xứ. Không nên áp đặt sự thống trị.

Cuối cùng do cãi nhau quá nên họ đã đưa ra một công thức chung cho chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam:

"Rất nhiều phụ thuộc, rất ít tự trị, một ít đồng hoá"

Từ khóa: 

nam kỳ

,

thực dân pháp

,

bắc kỳ

,

trung kỳ

,

đông dương

,

lịch sử

Tôi tôn trọng các danh nhân người Pháp, tôi ngưỡng mộ các công trình kiến trúc văn hóa của họ. Nhưng cái chế độ thuộc địa đó thì dứt khoát không! Không bao giờ chấp nhận làm tôi tớ cho mẫu quốc!

Trả lời

Tôi tôn trọng các danh nhân người Pháp, tôi ngưỡng mộ các công trình kiến trúc văn hóa của họ. Nhưng cái chế độ thuộc địa đó thì dứt khoát không! Không bao giờ chấp nhận làm tôi tớ cho mẫu quốc!

Hôm nào đó bạn có thể viết 1 bài để so sánh về chế độ thực dân & chế độ đế quốc; và góc nhìn của bạn về những điểm tích cực/ tiêu cực mà nó đã đem lại cho VN sau 2 cuộc chiến tranh được không bạn Lộc. Mình cảm ơn Lộc rất nhiều.

Tiêu biểu là Đà Lạt do bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra!

cần chi tiết hơn, đang đọc hay thấy đã hết rồi

Tác giả có thể chia sẽ nguồn của các sự kiện đuợc không? Mình muốn tìm nguồn để nghiên cứu ạ :D 

Ấn tượng nhất với những gì Pháp để lại cho ta vẫn là nền kiến trúc.