Người thứ ba luôn là người xấu & có lỗi?

  1. Phong cách sống

Người ta luôn nói về con giáp thứ 13, về người thứ 3 với những ngôn từ miệt thị và ghẻ lạnh nhất. Bạn nghĩ có thực sự công bằng?

Họ luôn xấu, luôn là người có lỗi và xứng đáng bị xã hội phán xét vì đã lỡ là người thứ 3, dù có nhân danh bất cứ thứ gì thì cũng là đáng xấu hổ?

Bạn nghĩ như thế nào về chuyện này?

Từ khóa: 

người thứ ba

,

phong cách sống

Như thế nào là người thứ 3 nhỉ. Bạn nam và bạn nữ đang yêu nhau, rồi tình cảm phai nhạt. Đúng lúc đó bạn nam gặp bạn nữ khác thấy hợp hơn nhiều cảm xúc hơn vậy bạn nữa kia có phải người thứ 3 không?

Trả lời

Như thế nào là người thứ 3 nhỉ. Bạn nam và bạn nữ đang yêu nhau, rồi tình cảm phai nhạt. Đúng lúc đó bạn nam gặp bạn nữ khác thấy hợp hơn nhiều cảm xúc hơn vậy bạn nữa kia có phải người thứ 3 không?

Tình yêu không có lỗi, nhưng lỗi luôn bị đặt trên vai người thứ ba bạn nhỉ.

Rõ ràng là có lỗi rồi mà ;)) đừng bao giờ nhân danh tình yêu để chen ngang một mối quan hệ. Rõ ràng trước tới giờ tình yêu luôn là chuyện của hai người :)) làm sao lại có ai không biết đếm chen ngang vào mà mình rủ lòng thương được. Mình, luôn luôn cảm thấy người thứ 3 rất rất xấu. Vậy đó.

người thứ 3 có lỗi, quá rõ ràng, nếu như đã biết người ta có gia đình mà vẫn quyết tâm phá hoại hạnh phúc. thế nhưng nhiều người không biết họ là người thứ 3. họ đã bị dụ dỗ bởi những lời đường mật của người đàn ông đã có gia đình. cá nhân mình thấy, thay vì trách người thứ 3 thì hãy trách người đàn ông/phụ nữ đã dan díu với tiểu tam. có cầu thì mới có cung mà