Như thế nào được xem là trưởng thành trong tình yêu?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tình yêu

,

trưởng thành

,

trưởng thành khi yêu

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Là khi bạn có trách nhiệm với tình yêu của mình, yêu là muốn mang đến những gì tốt đẹp cho người ấy

Trả lời

Là khi bạn có trách nhiệm với tình yêu của mình, yêu là muốn mang đến những gì tốt đẹp cho người ấy