Được mọi người có thiện cảm có phải là một lợi thế?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

thiênj cảm

,

lợi ích của thiện cảm

,

thiện cảm là lợi thế

,

tâm lý học

Khiến mọi người có ác cảm có phải là một bất lợi? :))

Trả lời

Khiến mọi người có ác cảm có phải là một bất lợi? :))