Những bài test tính cách (MBTI, DISC, Holland..) liệu có đáng tin?

Mình thấy nhiều người dùng những bài tets này để tìm hiểu về tính cách của họ, mình thắc mắc ko biết những bài Test này có thực sự đáng tin hay ko?

Từ khóa: test tính cách, đáng tin, Khoa học, Tâm lý học

Chào bạn, mình xin phép trả lời ngắn gọn: Những bài test này đáng tin, nhưng chưa đủ để kết luận về tính cách, đặc điểm của một con người.

Về bản chất, đây là những bài test được phát triển dựa trên lý thuyết tâm lý, xã hội,... và được nghiên cứu, thử nghiệm trên rất nhiều người.

Bạn có thể sử dụng những bài test để bước đầu hiểu về bản thân. Nhưng nếu cần đưa ra quyết định quan trọng (ví dụ: hướng nghiệp, tham vấn tâm lý,...) thì sẽ cần có sự hỗ trợ của chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng.

Trả lời

Chào bạn, mình xin phép trả lời ngắn gọn: Những bài test này đáng tin, nhưng chưa đủ để kết luận về tính cách, đặc điểm của một con người.

Về bản chất, đây là những bài test được phát triển dựa trên lý thuyết tâm lý, xã hội,... và được nghiên cứu, thử nghiệm trên rất nhiều người.

Bạn có thể sử dụng những bài test để bước đầu hiểu về bản thân. Nhưng nếu cần đưa ra quyết định quan trọng (ví dụ: hướng nghiệp, tham vấn tâm lý,...) thì sẽ cần có sự hỗ trợ của chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng.