Bí quyết tự học tiếng Trung tốt?

Mình đang muốn học tiếng Trung. Mình cảm thấy sau tiếng Anh thì tiếng Trung mang lại cơ hội phát triển khá tốt. Mọi người có ai có kinh nghiệm học tiếng Trung không?

Từ khóa: Kỹ năng mềm, Giáo dục

Bạn tham khảo bài báo này nha, mình thấy báo viết rất đầy đủ và chi tiết những điều cần thiết dành cho những bạn mới bắt đầu học tiếng trung.

Trả lời

Bạn tham khảo bài báo này nha, mình thấy báo viết rất đầy đủ và chi tiết những điều cần thiết dành cho những bạn mới bắt đầu học tiếng trung.