Những câu hỏi thường gặp về big data nào mà các chuyên gia thấy NGÁN trả lời nhất và vì sao ? ?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Big data có trích xuất ra file excel được không...

Trả lời
Big data có trích xuất ra file excel được không...

Học big data bắt đầu từ đâu và như thế nào.