Những cuộc thí nghiệm kinh khủng nhất mà bạn từng nghe hoặc đọc được?

  1. Khoa học

những cuộc thí nghiệm gây ám ảnh công khai hoặc không công khai nhưng bạn từng nghe hoặc đọc được.

https://cdn.noron.vn/2020/05/04/fa18b9cd238e9c4f4e41e8cb4f05df32.png

Từ khóa: 

khoa học

Một thí nghiệm mình từng đọc được trên fb

Stubbins Ffirth nuốt dịch nôn của bệnh nhân để chứng minh bệnh sốt vàng không lây lan

https://cdn.noron.vn/2020/05/05/364b3ccff5b20381271b2c11c34feff4.jpg

Stubbins Ffirth đã thành công trong nhiệm vụ của mình. Khi viết luận án y học vào năm 1802, Ffirth nêu ra một lý thuyết cho rằng bệnh sốt vàng không lây nhiễm. Vào thời điểm những năm 1802, bệnh sốt vàng được cho là dễ lây lan, và mọi người tin rằng ngay cả drap giường bệnh nhân vừa nằm lên cũng có thể truyền bệnh. Sốt vàng thực chất chỉ lây qua muỗi hoặc máu, để biết được điều đó Ffirth đã phải thực hiện một nghiên cứu khá ám ảnh.

Ffirth đã trải qua một cuộc thí nghiệm tự hoại bản thân kinh khủng nhất lịch sử y học. Đầu tiên Ffirth nằm lên giường bệnh nhân và cố gắng thở giống người bệnh nhưng ông không bị lây nhiễm.

Tiếp đến, Ffirth lấy dịch nôn màu đen của các bệnh nhân chà xát vào những vết thương hở miệng mà ông tự cắt vào cánh tay mình. Không những thế, Ffirth còn bôi dịch nôn này vào cả hốc mắt. Khi nó vẫn chưa lây lan, ông thực hiện tiếp một thí nghiệm khác kinh tởm hơn. Ffirth đã nuốt dịch nôn của bệnh nhân... Thậm chí ông đã nén dịch nôn thành một viên thuốc rồi uống vào.

Sau tất cả những thí nghiệm kinh tởm này, Ffirth vẫn chưa mắc bệnh sốt vàng nên ông đã chứng minh được giả thuyết mình đề ra.

Trả lời

Một thí nghiệm mình từng đọc được trên fb

Stubbins Ffirth nuốt dịch nôn của bệnh nhân để chứng minh bệnh sốt vàng không lây lan

https://cdn.noron.vn/2020/05/05/364b3ccff5b20381271b2c11c34feff4.jpg

Stubbins Ffirth đã thành công trong nhiệm vụ của mình. Khi viết luận án y học vào năm 1802, Ffirth nêu ra một lý thuyết cho rằng bệnh sốt vàng không lây nhiễm. Vào thời điểm những năm 1802, bệnh sốt vàng được cho là dễ lây lan, và mọi người tin rằng ngay cả drap giường bệnh nhân vừa nằm lên cũng có thể truyền bệnh. Sốt vàng thực chất chỉ lây qua muỗi hoặc máu, để biết được điều đó Ffirth đã phải thực hiện một nghiên cứu khá ám ảnh.

Ffirth đã trải qua một cuộc thí nghiệm tự hoại bản thân kinh khủng nhất lịch sử y học. Đầu tiên Ffirth nằm lên giường bệnh nhân và cố gắng thở giống người bệnh nhưng ông không bị lây nhiễm.

Tiếp đến, Ffirth lấy dịch nôn màu đen của các bệnh nhân chà xát vào những vết thương hở miệng mà ông tự cắt vào cánh tay mình. Không những thế, Ffirth còn bôi dịch nôn này vào cả hốc mắt. Khi nó vẫn chưa lây lan, ông thực hiện tiếp một thí nghiệm khác kinh tởm hơn. Ffirth đã nuốt dịch nôn của bệnh nhân... Thậm chí ông đã nén dịch nôn thành một viên thuốc rồi uống vào.

Sau tất cả những thí nghiệm kinh tởm này, Ffirth vẫn chưa mắc bệnh sốt vàng nên ông đã chứng minh được giả thuyết mình đề ra.