Những địa chỉ học marketing uy tín tại Hà Nội?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Bạn có thể tham khảo Phèn marketing

Trả lời

Bạn có thể tham khảo Phèn marketing

Uy tín nhất thì bạn cứ các trường đại học top đầu mà tiến thôi

1 Ngoại Thương

2 Kinh tế quốc dân

3 Học Viện Ngân Hàng

4 ĐAji học thương Mại

5 Học viện Tài Chính