Trong chiến tranh Việt Nam có vị tướng nào của VNCH rất tài giỏi tương đương phía quân ta không?

  1. Lịch sử

Những vị tướng như Võ Nguyên Gíap hay Nguyễn Chí Thanh đã quá nổi tiếng. Phía VNCH có vị tướng tài giỏi nào không ? Hẳn là phải có vì một đội quân tương đương quân đội quốc gia như vậy không thể nào được chỉ huy bởi một tên đần

Từ khóa: 

lịch sử

Nhất Thắng nhì Thanh, ram Giang, tứ trưởng 
Cơ mà mấy ông bị bóp ghê vãi nên tèo hết
Trả lời
Nhất Thắng nhì Thanh, ram Giang, tứ trưởng 
Cơ mà mấy ông bị bóp ghê vãi nên tèo hết