Nghệ sĩ cần khán giả hay khán giả cần nghệ sĩ?

  1. Nghệ thuật

Từ khóa: 

nghệ thuật

Câu này dễ trả lời òm, ai cần ai ko biết nhưng ai cũng cần tiền, nên người nhận tiền sẽ cần người bỏ tiền ra.

Trả lời

Câu này dễ trả lời òm, ai cần ai ko biết nhưng ai cũng cần tiền, nên người nhận tiền sẽ cần người bỏ tiền ra.