Tại sao chúng ta có thể đi bộ quãng đường dài mà vẫn thoải mái nhưng nếu đứng im hơn 15 phút thì lại thấy mỏi chân?

  1. Khoa học

Đi bộ cả tiếng thì không sao mà đứng im tầm chục phút là mỏi chân lắm ấy, vì sao thế nhỉ? Thấy có mấy người lính họ đứng đc cả mấy tiếng vậy giỏi thật.

Từ khóa: 

khoa học