1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Những điều cần thiết để khởi nghiệp?

Từ khóa: kinh doanh và khởi nghiệp
Cần đội ngũ và tổ chức thực hiện bạn nhé! Có ý tưởng có tiền rồi thì bắt đầu thuê người và lập kế hoạch, tổ chức làm thôi.

Trả lời

Cần đội ngũ và tổ chức thực hiện bạn nhé! Có ý tưởng có tiền rồi thì bắt đầu thuê người và lập kế hoạch, tổ chức làm thôi.
Có ý chí
Cần làm lại
Bạn xem câu hỏi tương tự và câu trả lời ở đây:

cần kiên trì và quyết tâm