Phát hiện học trái ngành thì phải làm sao?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  2. Thinking Hub

  3. Xã hội

Biết rằng sinh viên Việt Nam học trái ngành nhiều. Khi những bạn biết trái ngành làm thế nào để định hướng lại khi gặp trở ngại thất vọng 
Từ khóa: 

thấu ngành hiểu nghề

,

thinking hub

,

xã hội

Mình biết mình học trái nghành trước kia vào đại học cơ, nhưng vẫn cố nương theo cho đến tận bây giờ. Thi lại thì vất vả lắm, với cả theo mình thì nó khá tốn thời gian. Thay vì đó, mình đã lên mạng và học mấy khoá học thêm về ngành nghề mà mình yêu thích và cố gắng làm thêm sớm để có thêm nhiều trải nghiệm về nghề.

Trả lời

Mình biết mình học trái nghành trước kia vào đại học cơ, nhưng vẫn cố nương theo cho đến tận bây giờ. Thi lại thì vất vả lắm, với cả theo mình thì nó khá tốn thời gian. Thay vì đó, mình đã lên mạng và học mấy khoá học thêm về ngành nghề mà mình yêu thích và cố gắng làm thêm sớm để có thêm nhiều trải nghiệm về nghề.

Đến năm ba nhà trường vẫn cho đổi mà, bạn tự liên hệ với chủ nghiệm khoa bạn đang học và quản lí khoa bạn muốn chuyển. Còn để sau năm 3 rồi tự giác theo nốt rồi tìm đam mê sau khi lấy bằng đại học là được. Nhiều người theo đúng ngành chưa chắc sau này đã làm công việc thuộc chuyên ngành đó đâu nên bạn cứ yên tâm, ai rồi cũng sẽ phải sai thôi