Phương pháp học toán hiệu quả cho người không hiểu gì?

  1. Giáo dục

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Môn toán đối với em là một môn học khó, học mà chẳng hiểu gì, những công thức toán học áp dụng vào làm bài tập em cũng không nhận dạng được Phải làm sao các anh chị ơi?

Từ khóa: 

giáo dục

,

hỏi xoáy đáp hay

Hãy như tôi, đi tìm câu trả lời của mình trên chính trang Google này luôn 🥰 Ở đây bạn chỉ cần search thôi cũng ra rất nhiều luôn, nhưng nếu không thấy trùng hoặc vẫn chưa hài lòng thì mình cứ đặt câu hỏi như thường lệ thoii

Trả lời

Hãy như tôi, đi tìm câu trả lời của mình trên chính trang Google này luôn 🥰 Ở đây bạn chỉ cần search thôi cũng ra rất nhiều luôn, nhưng nếu không thấy trùng hoặc vẫn chưa hài lòng thì mình cứ đặt câu hỏi như thường lệ thoii

Không theo được kiến thức trên lớp thì chỉ có đi học thêm hoặc gia sư 1-1 thôi. Tình hình này là biết bạn không tự học được rồi. Muốn tốt hơn thì chủ động tìm thầy, tìm cô là hiệu quả nhất! Nếu tiền nong là một vấn đề, thì trên youtube không thiếu thầy, thiếu cô cho bạn tự học. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/14/68308219296902690-1668433955.png