Product Designer và UX/UI Designer khác nhau thế nào?

  1. Design

  2. Phát triển sản phẩm

Trước giờ mình tưởng 2 khái niệm là 1, cơ mà hình như không phải?

Từ khóa: 

product designer

,

design

,

phát triển sản phẩm