Học đại học xong mà muốn về làm nông là thiếu ý chí, tụt hậu?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Bạn yêu thích làm nông,muốn làm mô hình nông nghiệp nào đó từ lâu mà giờ về làm thì ok. Chứ bạn mà áp lực công việc bỏ về làm nông thì mình nghĩ bạn nên xem lại. Thu nhập của làm nông chủ yếu do cơ sở nông trại của bạn, bạn về làm mà ko yêu thích ko có kế hoạch đột phá gì thì mình nghĩ ko nên, mà khi bạn muốn làm mô hình gì bạn thử nghiệm trong khi vẫn làm việc ngoài để học hỏi và rèn luyện được mà.
Trả lời
Bạn yêu thích làm nông,muốn làm mô hình nông nghiệp nào đó từ lâu mà giờ về làm thì ok. Chứ bạn mà áp lực công việc bỏ về làm nông thì mình nghĩ bạn nên xem lại. Thu nhập của làm nông chủ yếu do cơ sở nông trại của bạn, bạn về làm mà ko yêu thích ko có kế hoạch đột phá gì thì mình nghĩ ko nên, mà khi bạn muốn làm mô hình gì bạn thử nghiệm trong khi vẫn làm việc ngoài để học hỏi và rèn luyện được mà.

Làm nông mà làm ông chủ trang trại thì có gì mà thiếu ý chí. Mà kể cả làm nông dân nghĩa đen thì bạn thích là được. Mỗi người có lý tưởng sống riêng, được làm việc mình thích đã là thành công hơn vạn người.

Có thể do cá tính và phong cách sống của họ không phù hợp với môi trường Đại học hay thành phố gì đó. Làm nông nó cũng rộng chứ đâu phải là trồng lúa hay gì đâu; có thể khởi nghiệp được nếu có một chiến lược và sản phẩm tốt ấy chức bác.