Thế nào là đi lùi, tụt hậu?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Đi lùi, tụt hậu là sự xuống cấp ở suy nghĩ, hành động và lỗi sống không còn tốt, bản thân ngày càng trở nên yếu kém hơn, mất dần động lực, học và làm không còn đạt được kết quả tốt như trước. Ở một khía cạnh khác có thể hiểu là tư duy, lối sống cổ hủ, không chịu tiếp thu cái mới phát triển hơn mà khăng khăng lối sống cũ cổ hủ, lạc hậu, hèn nhát, ngại va chạm, ngại vấp ngã. 

Trả lời

Đi lùi, tụt hậu là sự xuống cấp ở suy nghĩ, hành động và lỗi sống không còn tốt, bản thân ngày càng trở nên yếu kém hơn, mất dần động lực, học và làm không còn đạt được kết quả tốt như trước. Ở một khía cạnh khác có thể hiểu là tư duy, lối sống cổ hủ, không chịu tiếp thu cái mới phát triển hơn mà khăng khăng lối sống cũ cổ hủ, lạc hậu, hèn nhát, ngại va chạm, ngại vấp ngã. 

1 đoàn người xếp thành 1 hàng.

Đi lùi: đoàn người đứng yên, cùng hướng về 1 phía. 1 người càng ngày càng lui về cuối hàng dù ko quay mặt lại.

Tụt hậu: đoàn người đang tiến lên, cùng hướng về 1 phía. 1 người có thể tiến lên, đứng yên hoặc đi lùi, nhưng 1 thời gian đã ở cuối cùng của hàng ngũ. 

Trong xã hội cũng vậy. Đoàn người là những cá nhân, tổ chức, quốc gia,... Tiến lên hoặc hướng về 1 phía là mục tiêu phát triển của các cá nhân, tập thể đó. Xếp hàng là khác biệt những gì đã đạt đc trên đường đến mục tiêu của họ. Đi lùi hay tụt hậu cũng tương tự định nghĩa như trên.

Không chịu đổi mới tư duy, sợ phải thay đổi, áp đặt định kiến.

Ếch ngồi đáy giếng.

là có nồi cơm điện nhưng vẫn thổi cơm bằng nồi thường trên bếp=))) 

Ngu mà không nhận mình ngu, cùn.