1. Tài chính & Đầu tư

Quy tắc phân bổ tài chính cá nhân


Được gọi là quy tắc 50/20/30, đây là quy tắc phù hợp cho các bạn ở tuổi dưới 30, đang trong giai đoạn tích lũy vốn.


Từ khóa: tài chính cá nhân, tài chính & đầu tư

Đúng là còn thiếu khoảng đầu tư nữa , hiện nay phong trào " đầu tư cho bản thân mình " rất hot

Trả lời

Đúng là còn thiếu khoảng đầu tư nữa , hiện nay phong trào " đầu tư cho bản thân mình " rất hot

Tiền để đầu tư đâu?

Theo mình chỉ để tham khảo, mỗi người có 1 cuộc sống 1 hoàn cảnh 1 mục tiêu khác nhau. Nhưng luôn giống nhau là ai cũng phải dành phần lớn cho nhu cầu sống, còn lại sức khỏe, kiến thức, hưởng thụ, dự phòng thì đều phải có, dù không nhiều :)