Sau này có con, bạn sẽ đặt tên con bạn là gì vậy?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Nếu là con gái, mình sẽ đặt tên là Linh Đan còn nếu là con trai mình sẽ đặt tên là Minh Khang =))))

Từ khóa: 

tên

,

con trai con gái

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Nếu là con gái mình sẽ đặt là Huyền Ân. Con trai thì mình không nghĩ tới, để cho chồng mình đặt.

Cơ mà mình được phép đặt tên cho em trai rồi. Mỗi tội tên nó được trên bia, chứ không phải là giấy khai sinh.

Mình còn nghĩ ra tên ở nhà cho nó luôn rồi á.

Chị hai tên Tép, anh ba tên Xù, em út sẽ tên là Sú =)) nghĩ là thấy mắc cười rồi.

20211220_155512


Trả lời

Nếu là con gái mình sẽ đặt là Huyền Ân. Con trai thì mình không nghĩ tới, để cho chồng mình đặt.

Cơ mà mình được phép đặt tên cho em trai rồi. Mỗi tội tên nó được trên bia, chứ không phải là giấy khai sinh.

Mình còn nghĩ ra tên ở nhà cho nó luôn rồi á.

Chị hai tên Tép, anh ba tên Xù, em út sẽ tên là Sú =)) nghĩ là thấy mắc cười rồi.

20211220_155512


Con gái sẽ tên Cẩm Linh, còn con trai sẽ tên Bá Khang.

Đặt vì mình thích thôi chứ cũng không có ý nghĩa gì lắm. Nói vậy thôi chứ họ hàng đông, đặt mấy tên phổ biến toàn bị phạm húy thôi :D :D :D