Tại sao cho đến bây giờ vẫn còn một số người có suy nghĩ lạc hậu kì thị người dân tộc vậy nhỉ?

  1. Xã hội

Mình cần một lời giải thích .?

Từ khóa: 

xã hội

Mình có đọc 1 bài báo mà tác giả từng kể rằng quen một lãnh đạo của một đoàn ca múa nhạc ở một địa phương vùng cao. Trong đoàn, có cả người Kinh lẫn người dân tộc thiểu số. Và ngay trong đoàn, họ cũng đùa giỡn vô thức gọi người Kinh là “xanh nhạt” và người thiểu số là “xanh đậm”. Ngay cả những người học thức cao, địa vị cao trong xã hội mà vẫn còn những tư tưởng kì thị phân biệt như vậy mà. Vậy nên chẳng thể chấm dứt hoàn toàn những mặt tối này đâu, mỗi người lựa chọn một cách sống, cách suy nghĩ mà, mình mà thay đổi được họ thì xã hội này đã chỉ toàn màu hồng. Bản thân chúng ta nhận thức được cái gì nên và không nên cũng góp phần giúp cuộc sống này tốt đẹp hơn nhiều rồi, nhà nước cũng nên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để đầy lùi vấn nạn này

Trả lời

Mình có đọc 1 bài báo mà tác giả từng kể rằng quen một lãnh đạo của một đoàn ca múa nhạc ở một địa phương vùng cao. Trong đoàn, có cả người Kinh lẫn người dân tộc thiểu số. Và ngay trong đoàn, họ cũng đùa giỡn vô thức gọi người Kinh là “xanh nhạt” và người thiểu số là “xanh đậm”. Ngay cả những người học thức cao, địa vị cao trong xã hội mà vẫn còn những tư tưởng kì thị phân biệt như vậy mà. Vậy nên chẳng thể chấm dứt hoàn toàn những mặt tối này đâu, mỗi người lựa chọn một cách sống, cách suy nghĩ mà, mình mà thay đổi được họ thì xã hội này đã chỉ toàn màu hồng. Bản thân chúng ta nhận thức được cái gì nên và không nên cũng góp phần giúp cuộc sống này tốt đẹp hơn nhiều rồi, nhà nước cũng nên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để đầy lùi vấn nạn này

Không dễ để tẩy được những định kiến đâu bạn! Nó là điều luôn luôn tồn tại, người thành phố thì kỳ bảo dân nhà quê, người nhà quê thì người dân tộc, xong người Bắc kỳ... Trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn nhiều người có suy nghĩ coi thường người khác nữa cơ mà.

Nên nói chung là chúng ta không thể chẳng thể chấm dứt hoàn toàn sự kỳ thị vì mỗi người là một suy nghĩ khác nhau. Chúng ta chỉ có thể giảm đi bằng cách nhận diện và lên tiếng thôi. Việc chúng ta cần làm là tôn trọng các dân tộc và khai thác nét đẹp văn hoá của các dân tộc khác nhau.

Đâu ai bắt ép người khác phải suy nghĩ như thế nào nên không thể không có người này người kia suy nghĩ tiêu cực về người dân tộc hay bất kỳ vấn đề gì. Từ thành phố này đến thành phố kia, người thành phố và người nông thôn còn vẫn tồn tại kỳ thị cơ mà.

Bạn cứ bỏ lơ những lời nói, thái độ của họ đi mà sống ngay thẳng. Im lặng là sự sỉ nhục lớn nhất nên đừng chấp mấy đứa nhỏ nhen như vậy làm gì.