Sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm, nên làm việc tại start-up hay agency?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Từ khóa: 

sinh viên

,

start up

,

agency

,

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề