Cầu Cát Lái: vì sao chưa thể chốt nơi làm cầu sau 20 năm?

  1. Xã hội

Cầu Cát Lái nối giữa TP HCM và Đồng Nai đã được lên kế hoạch 20 năm nay, đến nay vẫn chưa xây dựng được vì vẫn chưa thống nhất được vị trí xây cầu.
Theo các bạn, vì sao lại không thể chốt được sớm hơn?
Từ khóa: 

xã hội

Trong 2 địa phương Đồng Nai và TP.HCM thì phía Đồng Nai “sốt ruột” hơn trong việc xây cầu Cát Lái. Về phía TP.HCM mình thấy có hàng chục dự án hạ tầng quan trọng bị thiếu vốn nhiều năm qua. Điển hình là tuyến Metro số 1, hầm chui Nguyễn Văn Linh, cầu Nguyễn Khoái, cầu Cần Giờ… Xét về mức độ ưu tiên, cầu Cát Lái sẽ không quan trọng bằng những dự án hạ tầng đang mỗi ngày tác động trực tiếp dến đời sống, kinh tế, xã hội của người dân TP.HCM. Nên đây có thể là lí do mà nó luôn bị trì hoãn

Lấy một ví dụ so sánh, nếu xây cầu Cần Giờ thì dòng tiền đầu tư vào Cần Giờ sẽ tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, xây cầu Cát Lái thì dòng tiền đầu tư sẽ có xu hướng chảy sang Nhơn Trạch và các địa phương thuộc Đồng Nai. Trên góc độ lợi ích của từng địa phương thì cầu Cần Giờ dễ được ưu tiên đầu tư hơn cầu Cát Lái. Chừng nào TP.HCM chưa đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất thì nỗ lực của Đồng Nai để xây cầu Cát Lái cũng trở nên vô nghĩa.

Trả lời

Trong 2 địa phương Đồng Nai và TP.HCM thì phía Đồng Nai “sốt ruột” hơn trong việc xây cầu Cát Lái. Về phía TP.HCM mình thấy có hàng chục dự án hạ tầng quan trọng bị thiếu vốn nhiều năm qua. Điển hình là tuyến Metro số 1, hầm chui Nguyễn Văn Linh, cầu Nguyễn Khoái, cầu Cần Giờ… Xét về mức độ ưu tiên, cầu Cát Lái sẽ không quan trọng bằng những dự án hạ tầng đang mỗi ngày tác động trực tiếp dến đời sống, kinh tế, xã hội của người dân TP.HCM. Nên đây có thể là lí do mà nó luôn bị trì hoãn

Lấy một ví dụ so sánh, nếu xây cầu Cần Giờ thì dòng tiền đầu tư vào Cần Giờ sẽ tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, xây cầu Cát Lái thì dòng tiền đầu tư sẽ có xu hướng chảy sang Nhơn Trạch và các địa phương thuộc Đồng Nai. Trên góc độ lợi ích của từng địa phương thì cầu Cần Giờ dễ được ưu tiên đầu tư hơn cầu Cát Lái. Chừng nào TP.HCM chưa đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất thì nỗ lực của Đồng Nai để xây cầu Cát Lái cũng trở nên vô nghĩa.