Những hành động nhỏ giúp con trai trở nên tinh tế trong mắt còn gái?

  1. Tâm sự cuộc sống

Những hành động nhỏ giúp con trai trở nên tinh tế trong mắt còn gái?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

ăn nói nhỏ nhẹ, đối xử nhẹ nhàng với mọi người như cách anh ý đối xử với mình, thường mở cửa để mình đi trước ^^ Chiều mình nhưng không được chiều hư mình nữa!

Trả lời

ăn nói nhỏ nhẹ, đối xử nhẹ nhàng với mọi người như cách anh ý đối xử với mình, thường mở cửa để mình đi trước ^^ Chiều mình nhưng không được chiều hư mình nữa!

Buộc tóc cho con gái lúc ăn, để ý đến những lúc gương mặt bạn gái mệt mỏi,...là những biểu hiện cho thấy người yêu bạn quan tâm đến bạn nè.