Số nhị phân 10001010 có giá trị bao nhiêu trong số thập phân?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chỉ cần vào Google gõ: 10001010 in dec, bấm vào link nào cũng sẽ ra giá trị thập phân và cả cách tính ngay: 10001010=138 nhé

Trả lời

Chỉ cần vào Google gõ: 10001010 in dec, bấm vào link nào cũng sẽ ra giá trị thập phân và cả cách tính ngay: 10001010=138 nhé